Aktuálně od nás

Změna sortimentu v podnikové prodejně

Volné skladovaní prostory k pronájmu

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Odesláním životopisu souhlasím s tím, aby mé osobní údaje v rozsahu uvedeném v životopisu a zaslané společnosti DOČEŠ, a. s., IČO: 13503871, se sídlem Jarošov nad Nežárkou 239, 378 41 Jarošov nad Nežárkou jako správci osobních údajů byly zpracovávány tímto správcem za účelem výběrového řízení na danou pracovní pozici a dále za účelem evidování mé osoby jakožto potenciálního zaměstnance u této společnosti. Jsem srozuměn s tím, že osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně, přímo prostřednictvím svých zaměstnanců.
Souhlas uděluji na dobu 1 roku ode dne jeho udělení. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu lze učinit sdělením zaslaným na e-mailovou adresu: dvorakova@doces.cz

Poučení o zpracování osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.

Beru na vědomí, že osobní údaje uchazeče o zaměstnání správce zpracovává v rozsahu, v jakém je uchazeč poskytl nebo v rozsahu v jakém je správce shromáždil v souladu s platnými právními předpisy jinak. Beru na vědomí, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud o to písemně požádám správce, mám právo v souladu s platnou právní úpravou na poskytnutí informace o osobních údajích o mne zpracovávaných, účelu a povaze zpracování osobních údajů, o příjemcích osobních údajů a správcích, jakož mám i další práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Pokud zjistím, nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.